Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to umiejętność łącząca wiele kompetencji. Nie zawsze w organizacji dysponujemy odpowiednimi zasobami. Powierzając zadanie osobie z brakiem doświadczenia, narażamy firmę na dodatkowe ryzyka.  Nie osiągamy zamierzonych celów często ponosząc większe niż planowane koszty.Nasza oferta jest skierowana do firm zamierzających przeprowadzić zmianę w zakładanym czasie, koszcie zachowując oczekiwaną jakość dostarczanych produktów.

powierzając nam swój projekt zyskujesz


profesjonalizm

współpracujesz z doświadczonym Project
Managerem z kilkunastoletnim stażem, doświadczeniem z innych projektów

oszczędność zasobów

nie musisz w organizacji delegować pracowników do realizacji zadań projektowych

ograniczenie ryzyka

ograniczasz ryzyka związane z czasem trwania projektu, rosnącymi kosztami i niską jakością produktów

doradztwo 

dzielimy się doświadczeniem i wiedzą w obszarach IT mając ponad 20 letnie doświadczenie

wsparcie

oferujemy wsparcie w innych zakresach, nie
tylko projektowych, ale również związanych z innymi dziedzinami IT

kompleksowość

współpraca z uznanymi i sprawdzonymi
partnerami pozwala na dostarczanie
rozwiązań na wysokim poziomie